PatentiPatent, padobranPatent, biciklPatent, strojPatent, monopolyČekićPatentVaga

ŠTEFAN ŠTEFANEK, mag. iur.

e-mail: stefan@stefanek.hr

Sveučilišno stručno zvanje diplomirani pravnik stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. g. Pravosudni ispit Republike Hrvatske položio 2001. g. Polaznik poslijediplomskog znanstvenog studija građanskoga i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, nositelj priznatog naziva univerzitetni diplomirani pravnik. Položio stručne ispite prava žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskih podrijetla proizvoda te prava patenata 2007. g.

Imenovan sudskim tumačem za slovenski jezik 2002. g. Od 2003. godine odvjetnik upisan u Hrvatsku odvjetničku komoru. Od 2004. ovlašteni zastupnik za prava intelektualnoga vlasništva pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Područja pravnog interesa: autorsko pravo i prava industrijskoga vlasništva (patenti, zaštitni znakovi, industrijski dizajn i modeli), internetsko pravo, pravo medija, pravo softwarea, licencijsko pravo te pravo posebnih ugovornih oblika trgovačkoga prava (distribucija, franchising, merchandising, advertising), pravo trgovačkih društava, građansko pravo (građanski ugovori, pravo nekretnina, nasljedno pravo), upravni postupci (stjecanje dozvola, koncesija, porezni i carinski postupci), gospodarski prekršaji.

U radu se služi: hrvatskim, engleskim, francuskim, slovenskim i talijanskim jezikom.

Članstva:

Međunarodni sudac plivačkih sportova, bavi se fotografijom.